Dane

emkon. Systemtechnik,
Projektmanagement GmbH
Bahnhofstraße 8a
27308 Kirchlinteln
Niemcy

T: +49 (0) 4236 94360
E: info@emkon-system.de

CEO: Andreas Dittrich

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Walsrode
Numer rejestrowy: HRB120554

Numer NIP: DE 211902777

Kod taryfy celnej

Numer akcyzowy: DE 00000865516
Numer magazynu akcyzowego: DE 00001452584

Warunki korzystania z serwisu

Oświadczenie o ochronie danych

W trakcie odwiedzin tej witryny internetowej, informacje o dostępie (data, czas, odwiedzane strony) mogą być zapisywane. Te dane nie należą do danych osobowych lecz są anonimowe. Są one używane jedynie do celów statystycznych. Nie nastąpi przekazanie tych danych do celów komercyjnych lub niekomercyjnych podmiotom trzecim.
Oferent wyraźnie poucza, iż przekazywanie danych w internecie (np. komunikacja przez pocztę elektroniczną) może posiadać luki w zabezpieczeniach i nie może być bezbłędnie chroniona przed dostępem osób trzecich.
Korzystanie z danych kontaktowych w celach reklamowych jest wyrażnie niedozwolone, chyba że oferent otrzymał pisemne zezwolenie lub już istnieje powiązanie biznesowe. Oferent i wszystkie osoby wymienione na tej stronie sprzeciwiają się komercyjnemu wykorzystaniu i rozpowszechnianiu ich danych.

Zastrzeżenia

Treść przedstawiona na w tej witrynie została przygotowana z możliwie dużą dokładnością. Oferent nie gwarantuje dokładności, kompletności i aktualności udostępnionych danych. Wykorzystanie danych zawartych w tej witrynie odbywa się na ryzyko użytkownika. Wraz z faktem korzystania z tej witryny oferenta nie następuje żadna zależność umowna pomiędzy użytkownikiem a oferentem.
Ta witryna internetowa zawiera odniesienia do stron trzecich ("linki zewnętrzne"). Odpowiedzialność za te strony leży po stronie odpowiedniego operatora. Oferent przy pierwszym połączeniem odnośników zewnętrznych sprawdził czy nie następuje złamanie prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt i zawartość stron z odniesień. Ustanowienie odniesień zewnętrznych nie oznacza, że oferent przywłaszcza sobie ich zawartość. Stała kontrola odniesień zewnętrznych, bez konkretnej informacji o naruszeniu prawa, nie jest dla oferenta konieczna. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, odniesienia zewnętrzne niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie i pokrewne

Zawartość tej witryny podlega niemieckiemu prawu autorskiemu i pokrewnych prawa autorskiego. Każde użycie nie objęte niemieckim prawem autorskim lub pokrewnym wymaga uprzedniej pisemnej zgody oferenta lub posiadacza tego prawa. To dotyczy w szczególności powielania, adaptacji, tłumaczenia, zapisywania, przerabiania, względnie udostępniania treści w bazach danych lub mediach elektronicznych i systemach. Treści i prawa osób trzecich są jako takie oznaczone. Niedozwolnoe powielanie lub udostępnianie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolone jest kopiowanie i pobieranie kopii do celów osobistych, prywatnych i niekomercyjnego użytku.
Prezentacja tej witryny w innych oprawach jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.